Gerechtsdeurwaarder

Als een debiteur na het versturen van meerdere betalingsherinneringen nog niet heeft betaald, kun je ervoor kiezen om een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Wanneer kies je ervoor om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen en wat doet een gerechtsdeurwaarder precies? In dit artikel vertellen we je hier meer over.

Incassobureau of gerechtsdeurwaarder

Incassobureaus kunnen enkel brieven versturen en (telefonisch) contact met de debiteur zoeken. Ze hebben niet de bevoegdheid om tot beslaglegging over te gaan. Hiervoor zullen ze wanneer nodig gebruik moeten maken van de diensten van een gerechtsdeurwaarder. Dit kun je eigenlijk zelf ook doen. Als je hier echter geen tijd voor hebt of dit niet wilt en wel denkt dat de klant gaat betalen, kun je hiervoor een incassobureau inschakelen.

Een gerechtsdeurwaarder heeft wel de bevoegdheid om over te gaan op beslaglegging. Wel is hiervoor eerst een gerechtelijk vonnis nodig. Als je in plaats van een incassobureau een gerechtsdeurwaarder inschakelt, is de kans groter dat de debiteur betaalt.

De relatie met je klant kan bij het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder in het geding komen, dus doe dit niet direct. Als je niet wilt dat de relatie met je klant negatief wordt beïnvloed, is het wellicht beter om eerst zelf nog herinneringen te versturen, een betalingsregeling te treffen of een incassobureau in te schakelen.

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Eerst gaat de gerechtsdeurwaarder met een dagvaarding op bezoek bij de wanbetaler. Daarna wordt er tijdens een rechtszitting uitgesproken of het vonnis correct is. Indien dit het geval is, zal de gerechtsdeurwaarder weer naar de debiteur gaan om een afschrift van het vonnis af te leveren.

De debiteur krijgt dan nog twee dagen de tijd om het openstaande bedrag en bijkomende kosten te betalen. Als de klant niet op tijd betaalt, komt de gerechtsdeurwaarder nog eens langs om de beslaglegging uit te voeren die in het vonnis omschreven staat.